Kvittens

Tack! Vi har nu tagit emot information gällande din motorbåt.

Nu kommer följande att ske från vår sida

Vi kommer att lägga ut båten i vårt nätverk, eller så kommer vi att betala för den. Finns två olika varianter på denna.

1.

TEXT

2.

TEXT

3.

TEXT

4.

TEXT

5.

TEXT

6.

TEXT

Båtgiganten - Säkert båtköp

Meddela oss om du säljer båten

Det är oerhört viktigt att du meddelar oss ifall du säljer båten på annat håll. Gör du inte det borde det vara en straffavgift av något slag kanske, mest för att skrämma lite med det så att man verkligen hör av sig.